Piperno et al. 2009

Información

Piperno, D. R., A. J. Ranere, I. Holst, J. Iriarte and R. Dickau
    2009    Starch Grain and Phytolith Evidence for Early Ninth Millennium B.P. Maize from the Central Balsas River Valley, Mexico. Proceedings of the National Academy of Sciences 106(13):5019-5024.

Las Referencias a esta Publicación

  1. Xihuatoxtla
  2. Residuos Macro-Botánicos 384
  3. Residuos Macro-Botánicos 385
  4. Residuos Macro-Botánicos 386
  5. Residuos Macro-Botánicos 383