Morehart et al. 2012

Información

Morehart, C. T., A. Meza Peñaloza, C. Serrano Sánchez, E. McClung de Tapia and E. Ibarra Morales
    2012    Human Sacrifice During the Epiclassic Period in the Northern Basin of Mexico. Latin American Antiquity 23(4):426-448.

Las Referencias a esta Publicación

  1. Residuos Macro-Botánicas 684
  2. Lake Xaltocan
  3. Residuos Macro-Botánicas 685