Simon 2017

Información

Simon, Mary L.
    2017    Reevaluating the evidence for Middle Woodland maize from the Holding site. American Antiquity 82(1):140-150.

Las Referencias a esta Publicación

  1. Residuos Macro-Botánicas 24
  2. Residuos Macro-Botánicas 82
  3. Residuos Macro-Botánicas 706
  4. Residuos Macro-Botánicas 707
  5. Residuos Macro-Botánicas 708